Fôrtilskuddet for bærekraftig fiskevekst

Gikk hele produksjonssyklusen uten lusebehandling

Analysene viste at fisken som ble fôret med BioFeed AquaForte fikk signifikant større slimceller og tettere slimlag (antall slimceller), bedre sårheling, lavere stressnivå og lavere lusepåslag. Kontrollfisken nådde etter en tid mattilsynets grense for lusepåslag slik at sammenlikningsforsøket måtte avsluttes.

Fisken som ble fôret med BioFeed AquaForte gikk fram til slaktemoden størrelse uten annen lusebehandling enn fôret.

Bestill rapport

  • Ved å trykke på "bestill" i dette skjemaet aksepterer du at dine kontaktdetaljer kan lagres av BioFeed i den hensikt å benytte de til å kontakte deg.