Fôrtilskuddet for bærekraftig fiskevekst

Biofeed–
Kalkulatoren

Regn enkelt ut hvor mye du tjener på å velge
BioFeed som tilskudd i fôret til dine fisk

BioFeed AS
Otto Nielsens Veg 4
7052 Trondheim
Type fisk
stk
kg
%
dager
kr
stk
kr
kg
mnd
kr
antall
  1. Merkostnad for Biofeed er netto kr. 2,00 pr. kg. i tillegg til standard fôrpris.

Spart ved bruk av BioFeed 1 mnd

{{ totalSavedByUsingBiofeedForOneMonth | round(0) | delimit }},-

Totalt spart ved bruk av BioFeed over valgt periode, med 1 avlusning per mnd.

{{ totalSavedByUsingBiofeedDuringPeriod | round(0) | delimit }},-

Total pris for avlusninger valgt periode

{{ totalCostForDelousingDuringPeriod | round(0) | delimit }} kr
Biomasse
{{ biomass | round(0) | delimit }} kg
Vekstfaktor utregnet fra fôrfaktor
{{ growthFactor | round(3) }} kg
Totalt tapt utfôring pga sulting
{{ totalLossFeedingBecauseOfStarving | round(0) | delimit }} kg
Tapt biomasse ved angitt fôrfaktor
{{ lossOfBiomass | round(0) | delimit }} kg
Tapt sløyd vekt ved sulting
{{ lossGuttedWeightWhenStarving | round(0) | delimit }} kg

Avlusning

Rent tap ved sulting
{{ lossWhenStarving | round(0) | delimit }} kr
En avlusning koster
{{ oneDelousingCosts | round(0) | delimit }} kr
Total kostnad avlusning
{{ totalDelousingCosts | round(0) | delimit }} kr
Total dødfisk i kr
{{ totalDeadfishCost | round(0) | delimit }} kr
Tapt smolt
{{ lostSmolt | round(0) | delimit }} kr
Totale kostnader avlusing per kg
{{ totalDelousingCostsPerKg | round(2) | delimit }} kr
Total pris for en avlusning
{{ totalCostForOneDelousing | round(0) | delimit }} kr
Total pris for avlusninger valgt periode
{{ totalCostForDelousingDuringPeriod | round(0) | delimit }} kr

Fôr

Utfôring per dag
{{ feedingPerDay | round(0) | delimit }} kg
Ekstra kostnad ved bruk av BioFeed fôr pr kg
{{ extraCostByUsingBiofeedPrKg | round(2) | delimit }} kr
Ekstra kostnad ved bruk av BioFeed fôr pr mnd
{{ extraCostByUsingBiofeedPrMonth | round(0) | delimit }} kr
Utfôring totalt over valgt periode
{{ feedingDuringPeriod | round(0) | delimit }} kg
Kostnad for standard fôr over valgt periode
{{ costForStandardFeedingDuringPeriod | round(0) | delimit }} kr
Kostnad for BioFeed fôr over valgt periode
{{ costOfFeedingWithBiofeedDuringPeriod | round(0) | delimit }} kr
Ekstra kostnad ved bruk av BioFeed fôr
{{ extraCostByUsingBiofeed | round(0) | delimit }} kr

Kontaktskjema