Fôrtilskuddet for bærekraftig fiskevekst

Fôret er ikke nøkkelen til alt, men en svært viktig faktor for en helhetlig balanse mellom suksessrik drift og et godt sluttresultat.

Rimelige standardfôr og fokus på tilvekst må ofte kompenseres med kostnadskrevende behandlinger. Nødvendig sulting før behandlinger og påfølgende manglende appetitt, gir tap av tilvekst. Tapt tilvekst representerer betydelige økonomiske verdier. Lusebehandlinger øker kostnadene og reduserer kvaliteten.