Fôrtilskuddet for bærekraftig fiskevekst

Veien til god fiskehelse er et naturlig kosthold og
et miljø med minst mulig stress og ytre påvirkninger.

Økt slimlag gir solid førstebarriere
og bidrar til redusert lusepåslag

Slimlaget er fiskens naturlige måte å beskytte seg på. BioFeed kan stimulere produksjonen av slim som er fiskens første-forsvar mot parasitter, virus og bakterier.