Fôrtilskuddet for bærekraftig fiskevekst

Målsetningen for enhver oppdretter må være å la fisken få utvikle seg i sitt naturlige miljø i sjøen, og gå mest mulig urørt fra smolt til slakt.

BioFeed anbefales for oppdrettere som vil forebygge og unngå utfordringer. Det mest naturlige for fisken er å vokse seg slakteferdig i sitt naturlige miljø uten eksterne tiltak. «Urørt» fisk trives og vokser best.