Fôrtilskuddet for bærekraftig fiskevekst

I likhet med mennesker, har også fiskens immunforsvar stor sammenheng med mage- og tarmhelse. En fisk som lever sunt, som får de næringsstoffer og det miljøet den krever for å kunne utvikle seg og vokse i et naturlig miljø, vil ikke møte de samme utfordringer. Gjentagende behandlinger, stress, vintersår, sulting og bakterieproblemer er svært krevende for fiskehelsen og påfører oppdretterne økte driftskostnader og lavere slakteutbytte.

Ved å tilsette BioFeed i fôret, vil fisken få optimalt opptak og utbytte av næringsstoffene i fôret. Dette vil også bidra til at fiskens naturlige mage- og tarmhelse blir sunnere, og det indre og ytre immunforsvaret vil gjøre fisken mer robust og motstandsdyktig. Dette fører også til raskere vekst, bedre kvalitet på kjøttet, bedre farge, mindre stress og bedre miljø i merdene. Det ytre naturlige slimlaget på fisken er den første barrieren som må brytes ved kontaminering av parasitter, virus og bakterier. Dersom dette naturlige slimlaget er forsterket, og under konstant høyere reproduksjon, vil også fisken kunne bli mer motstandsdyktig.