Fôrtilskuddet for bærekraftig fiskevekst

Vi skaper merverdi og økt bærekraft
for Norges viktigste vekstnæring

Vår filosofi er at fisk som fôres med gode og naturlige ingredienser utvikler et naturlig immunforsvar og unngår problemer. «Dårlig fiskevelferd medfører økte problemer.
Et krevende og stressende miljø, samt mekaniske og medisinske behandlinger er med på å gi svekket fiskehelse, økte problemer og dødelighet og gir et dårlig sluttprodukt. Dette fører til tapte inntekter for produsenten»

Våre produkter har en egenskap i å ‘’forsterke’’ og øke opptaket av næringsstoffer og viktige ingredienser. Jo høyere kvalitet det er på det fôret man bruker, jo bedre resultat vil man få.

Vi spiller på lag med fôrprodusenter og oppdrettere. Det gjør det mulig å skreddersy produkter og løsninger, som er spesielt utviklet for å løse de utfordringer oppdretterne møter.

Mindre lus gir bedre fiskehelse – og økonomi

Forskning og studier utført i Norge slår fast at lus kan bekjempes uten å gå på bekostning av fiskevelferd og slaktekvalitet. Det gir mer lønnsom drift for oppdretteren. Målsettingen for enhver oppdretter må være å la fisken få utvikle seg i sitt naturlige miljø, sjøen, og gå mest mulig urørt fra smolt til slakt.

Slimet gir fiskevelferd

Det er naturlig for laks og ørret å ha et tykt, beskyttende slimlag på skinnet og gjellene. Slimet beskytter mot bakterier, sårskader, lakselus og andre parasitter. Økt slimproduksjon i mage og tarm bidrar til bedre fordøyelse, økt næringsopptak og bedre fiskehelse. Flere forsøk viser at dette kan gi bedre filetkvalitet, lavere fôrfaktor og bedre slakteutbytte. BioFeed har utført studier på slim fra laks og ørret. Resultatene dokumenterer at det er målt mer slim (mengde), større tetthet av slimceller, flere slimceller (antall) og større slimceller (volum).

40 års erfaring

BioFeed-teamet har mer enn 30 års erfaring innen fiskeoppdrett og 40 års erfaring i produktutvikling, salg og markedsføring av marine produkter.  BioFeed utvikles og produseres i Norge. Til oppdrettsnæringen leverer vi ulike tilsettingsstoffer som bl.a. brukes av norske og utenlandske fôrprodusenter.