Fôrtilskuddet for bærekraftig fiskevekst

Økt slimlag gir mindre lusepåslag

Et godt slimlag er fiskens naturlige måte å beskyttes seg på. Slimet er fiskens første-forsvar og består av mikroflora og antimikrobielle komponenter som dreper virus, bakterier og sopp. Slimfloraen forebygger sårinfeksjoner samtidig som lusa ikke får festet seg. Flere studier viser at kombinasjonen av rensefisk og slimlag kan gjøre mekanisk lusebehandling helt unødvendig.

Økt slimlag er næringshindrende for parasitter. BioFeed bidrar til økt tilførsel av oksygen, som virker positivt på fiskens helse.

Fra sjøutsett til slakt uten lusebehandling

Våre erfaringer viser at dersom fisken blir fôret med BioFeed, er det mulig å unngå behandlinger. Ytre påvirkninger og stress gir høyere dødelighet og dårligere slaktekvalitet. Med gode rutiner er det mulig å gå fra smolt til slakt med kun bruk av fôr tilsatt BioFeed.

Flere slike studier viser også at fisken presterer svært godt på overlevelsesgrad, tilvekst, filétkvalitet og farge. Økt slimlag i mage og tarm ser ut til å virke gunstig på både slakteutbytte og totaløkonomien.