Fôrtilskuddet for bærekraftig fiskevekst

Behandlinger øker kostnadene og reduserer kvaliteten.

Veterinærinstituttets rapport for 2017 viser at næringen hadde et svinn på 52 millioner laks og 3,2 millioner regnbueørret. Laksen alene utgjør et verditap på hele 13 milliarder NOK. Den høye dødeligheten skyldes i stor grad sykdom og mekanisk lusebehandling. – Mye kunne vært spart ved å legge større vekt på fôringen, mener daglig leder Kjell … Continued

Går den enkleste vegen til god fiskehelse gjennom fôret?

Fôret er ikke nøkkelen til alt, men en svært viktig faktor for en helhetlig balanse mellom suksessrik drift og et godt sluttresultat. Rimelige standardfôr og fokus på tilvekst må ofte kompenseres med kostnadskrevende behandlinger. Nødvendig sulting før behandlinger og påfølgende manglende appetitt, gir tap av tilvekst. Tapt tilvekst representerer betydelige økonomiske verdier. Lusebehandlinger øker kostnadene … Continued

Immunforsvaret

I likhet med mennesker, har også fiskens immunforsvar stor sammenheng med mage- og tarmhelse. En fisk som lever sunt, som får de næringsstoffer og det miljøet den krever for å kunne utvikle seg og vokse i et naturlig miljø, vil ikke møte de samme utfordringer. Gjentagende behandlinger, stress, vintersår, sulting og bakterieproblemer er svært krevende … Continued

Vår filosofi er at fisk som fôres med BioFeed i kombinasjon med et godt ernæringsmessig fôr, utvikler et naturlig immunforsvar og reduserer oppdretterens utfordringer.

Målsetningen for enhver oppdretter må være å la fisken få utvikle seg i sitt naturlige miljø i sjøen, og gå mest mulig urørt fra smolt til slakt. BioFeed anbefales for oppdrettere som vil forebygge og unngå utfordringer. Det mest naturlige for fisken er å vokse seg slakteferdig i sitt naturlige miljø uten eksterne tiltak. «Urørt» … Continued